Przejdź do treści

Raszkowska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza

Historia Biblioteki Publicznej w Raszkowie

Już przed I wojną światową istniała w Raszkowie założona przez Stefana Rowińskiego biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych z wymiennym księgozbiorem. W okresie międzywojennym istniała mała biblioteka parafialna.

Po II wojnie światowej powstały w Raszkowie dwie biblioteki: gminna i miejska. W 1947 roku Zarząd Gminy Raszków zakupił 45 książek. Dla mającej powstać biblioteki w 1948 roku dokupiono następne 69 książek W 1949 roku otrzymano z puli państwowej 798 książek. Biblioteka założyła w tym roku siedem punktów bibliotecznych. Funkcję kierownika, jako zajęcie dodatkowe z urzędu, pełniła Leokadia Krawczyk.

Zaczątkiem księgozbioru miejskiej biblioteki w Raszkowie były otrzymane w 1948 roku książki z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wlkp. W 1949 roku biblioteka otrzymała dalsze 792 książki. W tym roku korzystało z biblioteki 39 czytelników, którzy przeczytali 620 książek.

W roku 1950 obie biblioteki – miejską i gminną prowadził woźny Urzędu Józef Sopalski. Biblioteki mieściły się kątem w biurach urzędu w ratuszu. W 1951 roku obie biblioteki przeniesiono do pomieszczenia przy Rynku nr 31. Kierownikiem obu bibliotek została Kazimiera Malecha. Księgozbiór biblioteki miejskiej wzrósł do 1980 tomów. Wzrosła też kilkakrotnie liczba czytelników i wypożyczeń. Zarejestrowano 335 czytelników i 7894 wypożyczenia.

W roku 1952 kierownictwo biblioteki gminnej z siedzibą w Moszczance objęła Sabina Grajaszek. Miejską bibliotekę przeniesiono do ratusza. Funkcję kierownika biblioteki gminnej pełniła od 1 lipca 1959 r. Czesława Dobisiak (Pluta). W 1960 r. bibliotekę gminną przeniesiono do Radłowa, do lokalu po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej. Czesława Pluta w 1976 r. została przeniesiona do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszkowie. W granicach powiatu ostrowskiego od 1956 r. znalazła się Gromadzka Biblioteka Publiczna w Ligocie kierowana od 1 lutego 1955 r. do marca 1978 r. przez Marię Czabańską. Najwięcej trudności lokalowych przechodziła Miejska Biblioteka Publiczna w Raszkowie. Od 1952 r. do sierpnia 1968 r. mieściła się w ciasnym pomieszczeniu w ratuszu, następnie do grudnia 1973 r. w Domu Kultury, do kwietnia 1976 r. zajmowała lokal po sklepie przy ulicy 22 Lipca 3. Z myślą o bibliotece rozbudowano Dom Kultury, gdzie biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia.

W lutym 1958 r. Kazimiera (z.d Malecha) przekazała bibliotekę miejską Jadwidze Szmata (Idziorek). W styczniu 1966 r. kierownictwo biblioteki powierzono Marii Wabińskiej (Zgolińskiej). Od roku 1974 Bibliotece w Raszkowie podlegały dotychczasowe biblioteki w Ligocie i w Radłowie i stąd nagły wzrost wielkości księgozbioru, ilości czytelników i wypożyczeń. W marcu 1991 r. zawieszono działalność biblioteki w Radłowie z powodu braku lokalu. Od 1991 r. dyrektor biblioteki pełnił dodatkowo funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w związku z czym bibliotekarze włączali się do współpracy w organizowanie wszelkich imprez, kółek zainteresowań itd. W bibliotece znalazło siedzibę Towarzystwo Miłośników Ziemi Raszkowskiej.

Obchodzony w 1998 roku jubileusz 50 – lecia biblioteki w Raszkowie stał się okazją do odnowienia lokalu i modernizacji niektórych pomieszczeń. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/168/98 Rady Miasta w Raszkowie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Raszkowie nadane zostanie 24 października 1998 r. imię Adama Mickiewicza, a dotychczasową nazwę, zastąpiła nowa o brzmieniu: Raszkowska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Raszkowie. Od 2002 roku funkcję dyrektora pełniła Maria Rybicka, która w roku 2022 r. przeszła na emeryturę. Jej obowiązki przejęła Urszula Rychlik-Kościelna.

Pracownicy biblioteki byli zawsze i są nadal pozytywnie nastawieni do współpracy i działań na rzecz swego środowiska. Tradycją stało się przyjmowanie wycieczek szkolnych, prowadzenie przysposobienia czytelniczego i lekcji bibliotecznych, a także prelekcji i spotkań autorskich.